//Bộ phận khách hàng

Bộ phận khách hàng

Tuyển dụng bộ phận khách hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thi công, lắp đặt điện và hệ thống điều khiển. Lắp ráp và sữa chữa điện và tủ điện2. BẮNG CẤP, KINH NGHIỆMTốt nghiệp cao đẳng hay