/Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng bộ phận kỹ thuật

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (TÙY THEO LĨNH VỰC YÊU THÍCH CỦA ỨNG VIÊN)Hỗ trợ đồng nghiệp và mạng lưới bán hàng trên toàn Việt Nam đối với các yêu

Tuyển dụng bộ phận khách hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thi công, lắp đặt điện và hệ thống điều khiển. Lắp ráp và sữa chữa điện và tủ điện2. BẮNG CẤP, KINH NGHIỆMTốt nghiệp cao đẳng hay

Tuyển dụng bộ phận bán hàng

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆCXác định, phát triển và tìm kiểm cơ hội kinh doanh. Kết hợp với đồng nghiệp để gia tăng tối đa các cơ hội và cải