//Bộ kích từ FXMP25

Bộ kích từ FXMP25

Bộ điều khiển kích từ ngoài của Mentor II và Mentor MP

FXMP25 là bộ kích từ ngoài được nối bằng tín hiệu kỹ thuật số với bộ điều khiển DC –Mentor MP sử dụng đấu nối tiêu chuẩn RJ45, cho phép cài đặt bằng các tham số của bộ điều khiển DC. FXMP25 cũng có chức năng hoạt động đơn lẻ sử dụng màn hình và bàn phím tích hợp sẵn

Tính năng

Mentor MP có sẵn bộ điều khiển kích từ, cung cấp điều khiển kích từ hoàn hảo cho hầu hết các động cơ DC. Mặc dù vậy, trong một số tình huống, hãng khuyến khích dùng bộ điều khiển kích từ ngoài FXMP25 tùy chọn :

  • Dòng điều khiển kích từ yêu cầu lớn hơn dòng cấp bởi các bộ điều khiển DC tiêu chuẩn, lên đến 25A. Ví dụ các động cơ cũ có điện áp kích từ thấp.
  • Yêu cầu dòng kích từ giảm nhanh hơn có thể với bộ điều khiển kích từ nửa sóng sẵn có. Ví dụ, các động cơ trục chính hay các động cơ có hằng số thời gian kích từ lớn , ở nơi có yêu cầu dòng kích từ suy yếu nhanh hơn hằng thời gian tự nhiên của cuộn dây kích từ.
  • FXMP25 cho phép các ứng dụng thực hiện với việc đảo chiều dòng kích từ đơn giản, mà không cần đảo chiều phần ứng. Ví dụ, đối với các ứng dụng không cần đòi hỏi thay đổi nhanh chiều momen xoắn. Có thể thực hiện một hệ thống điều khiển góc 4/4, chỉ dùng bộ điều khiển Mentor MP góc 2/4 với các ứng dụng chấp nhận việc thay đổi chậm chiều của momen xoắn.

Dễ dàng nâng cấp

Bộ điều khiển mới FXMP25 là lựa chọn thay thế cho bộ điều khiển FXM5. Nó cũng được điều khiển bằng kỹ thuật số bởi bộ Mentor II, bằng cách cài đặt các tham số cơ bản của bộ điều khiển. FXMP25 cũng cùng kích thước như FXM5 nhưng phạm vi dòng điện nới rộng lên đến 25A.

Đối với dòng kích từ lớn hơn 25A, Có thể dùng một bộ Mentor MP rời, như là  bộ điều khiển kích từ

Thông số kỹ thuật

Giá trị định mức

Dòng đầu vào xoay chiều (AC) liên tục: 26A

Dòng điện đầu ra một chiều (DC) liên tục: 25A

Các đầu vào và đầu ra

CHỨC NĂNGQ’TYCHỨC NĂNG MẶC ĐỊNH CỦA ĐẦU VÀO/  RAGIÁ TRỊ ĐỊNH MỨC
Đầu vào Digital1Mức kích từ tiết kiệm+24V
Đầu vào Analog1Đầu vào dòng điện yêu cầu0 to 10V
Đầu ra Analog2Tín hiệu đầu ra dòng kích từ

Tín hiệu đầu ra điện áp phần ứng

0 to 10V
Rờ le3Relay sự cốThường hở và thường  đóng

 

Kích thước tổng thể

Cao  :  247mm (9.72in).

Rộng:  192.38mm (7.57in)

Sâu  :  90.27mm (3.55in)