//Bộ phận bán hàng

Bộ phận bán hàng

Tuyển dụng bộ phận bán hàng

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆCXác định, phát triển và tìm kiểm cơ hội kinh doanh. Kết hợp với đồng nghiệp để gia tăng tối đa các cơ hội và cải