/Lâm nghiệp và chế biến gỗ

Lâm nghiệp và chế biến gỗ

Các bộ biến tần của Control Techniques có thể sử dụng khả năng momen xoắn cao cùng với khả năng khởi động và dừng nhanh để thời gian hoạt động nhiều nhất bằng cách giảm thiểu tối đa việc chờ đợi trong giai đoạn chuyển tiếp ngay cả khi yêu cầu bảo trì thiết bị

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm

  • Nhà máy đóng đai
  • Máy băm mảnh
  • Tạo khúc gỗ
  • Tước/ lột vỏ

Lợi ích chính

  • Các sản phẩm hiệu suất và tính năng cao
  • Hiệu quả về mặt chi phí
  • Tiết kiệm năng lượng.
  • Huấn luyện hệ thống, sẵn có từ rất nhiều nơi hay ngay tại trụ sở của khách hàng.
  • Dịch vụ bảo trì.

Sản Phẩm Liên Quan Đến Lâm nghiệp và chế biến gỗ

Unidrive M200

0.25 kW – 132 kW (0.33 hp – 179 hp) – Chế độ tải nặng 100 V Ι 200 V Ι 400 V Ι 575 V Ι 690 V Có thể hạn chế việc gắn kết vào một hệ thống. Bạn có thể bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp ngay cả khi có sự lựa chọn tốt hơn...
Đọc tiếp