/Ngành công nghiệp giải trí

Ngành công nghiệp giải trí

Các bộ truyền động của chúng tôi cũng sử dụng trong nhiều sự kiện thể thao chuyên nghiệp lớn như Super Bowl cũng như trong nhiều phim bom tấn của Holywood. Các thiết bị của Control Techniques được lắp đặt trong nhiều nhà hát và địa điểm ân nhạc uy tín trên toàn thế giới

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm

  • Điều khiển phần rèm
  • Điều khiển sàn diễn
  • Điều khiển nâng hạ phông nền phong cảnh
  • Điều khiển nâng hạ nguyên tác phẩm.

Sản Phẩm Liên Quan Đến Ngành công nghiệp giải trí

Unidrive M200

0.25 kW – 132 kW (0.33 hp – 179 hp) – Chế độ tải nặng 100 V Ι 200 V Ι 400 V Ι 575 V Ι 690 V Có thể hạn chế việc gắn kết vào một hệ thống. Bạn có thể bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp ngay cả khi có sự lựa chọn tốt hơn...
Đọc tiếp