/Vận chuyển nguyên vật liệu

Vận chuyển nguyên vật liệu

Vận chuyển nguyên vật liệu liên quan đến việc vận chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu. Các biến tần của Control Techniques cung cấp phần công suất và điều khiển để di chuyển vật liệu hiệu quả và an toàn.

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm

  • Băng tải
  • Băng tải
  • Băng chuyền thông minh.
  • Xếp palet tự động
  • Hệ thống nhà kho tự động.

Các lợi ích chính

  • Các sản phẩm hiệu suất và tính năng cao
  • Khả năng hãm tái sinh
  • Tìm kiếm nhanh chóng nguồn cung ứng các thiết bị và các linh kiện tự động hóa cho việc lắp đặt của bạn
  • Huấn luyện hệ thống , sẵn có từ rất nhiều nơi hay ngay tại trụ sở của khách hàng.
  • Dịch vụ bảo trì bảo đảm tính năng vận hành cao nhất và hoạt động không sự cố trong suốt vòng đời của hệ thống.

Sản Phẩm Liên Quan Đến Vận chuyển nguyên vật liệu

Unidrive M200

0.25 kW – 132 kW (0.33 hp – 179 hp) – Chế độ tải nặng 100 V Ι 200 V Ι 400 V Ι 575 V Ι 690 V Có thể hạn chế việc gắn kết vào một hệ thống. Bạn có thể bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp ngay cả khi có sự lựa chọn tốt hơn...
Đọc tiếp

Unidrive M300

0.25 kW – 132 kW (0.33 hp – 179 hp) – Chế độ tải nặng 100V Ι 200V Ι 400V Ι 575V Ι 690V Unidrive M300 cung cấp một cách tiếp cận với giá thành hợp lý đối với vấn đề an toàn.  Nó bao gồm đầu vào ngắt momen an toàn  (STO) kép , chứng nhận  an toàn theo...
Đọc tiếp

Unidrive M600

0.75 kW – 2.8 MW (1.0 – 4,200 hp) 200 V Ι 400 V Ι  575 V Ι 690 V M600 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển vòng hở cấp cao dành cho động cơ cảm ứng hay nam châm vĩnh cửu. Mô đun tùy chọn SI- Encoder có sẵn dành cho các...
Đọc tiếp

Unidrive M700

0.75 kW – 2.8 MW (1hp – 4,200 hp) 200 V Ι 400 V Ι 575 V Ι 690 V Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường sâu rộng định hướng bởi khách hàng, chúng tôi tạo ra 5 bộ đặc tính cho dòng sản phẩm Unidrive M đáp ứng cho các nhu cầu ứng dụng chuyên biệt trong tự...
Đọc tiếp